🔥 Dlouhodobě snižujeme ceny krmiv. Prohlédněte si nabídku.

☀️ Otevírací doba o svátcích. Více informaci.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Po - Pá: 8:00 - 16:00
0
Prázdný

 

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

Můžete začít s výběrem z naší akční nabídky z letáku.

/ Ochrana osobních údajů / Informace o zpracování zkrácená verze

Informace o zpracování zkrácená verze

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)
ZÁSADY OCHRAN OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
společnosti Plaček Pet Products, s.r.o.
se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady, 290 01
identifikační číslo: 28995911
 

Definice některých základních pojmů, které byste měli znát:

 
GDPR
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation) – nařízení upravující oblast ochrany osobních údajů
 
Správce vašich údajů
správcem vašich údajů je obchodní společnost Plaček Pet Products, s.r.o., se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady, 290 01, IČO 28995911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158695, telefonní kontakt: 321 000 180, e-mail: e-shop@superzoo.cz (dále také jen „správce“)
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky „Data Protection Officer“)
Kontakt na pověřence pro správu osobních údajů je poverenec@placek.cz , tel.: +420 734 755 715
 
 

Jaké vaše osobní údaje budou zpracovávány, jak a odkud vaše osobní údaje získáváme?

 
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli efektivně nabízet a prodávat naše produkty, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a abychom případně chránili naše zájmy. V závislosti na účelu zpracování zpracováváme vaše identifikační a adresní údaje, údaje o zboží, které u nás poptáváte, údaje z naší vzájemné komunikace a interakce, profilové údaje a případně další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl vždy přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme. 
 
Osobní údaje získáváme především přímo od vás, v rámci naší vzájemné komunikace, založení našeho smluvního vztahu, neboť poskytnutí určitých osobních údajů je obvykle předpokladem pro to, abychom mohli plnit vaše požadavky na nás – nejčastěji dodání zboží. 
 
V některých případech získáváme údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, i údaje od třetích stran (typicky v případě fungování B2B systému). 
 
Vaše osobní údaje můžeme získávat rovněž během návštěvy našich webových stránek, přihlášení do vašeho uživatelského účtu, když navštívíte naše stránky, přihlásíte se do vašeho uživatelského účtu, provádíte objednávku nebo jiné úkony, automaticky odesíláte IP adresu svého počítače. Umíme tedy detekovat číslo sítě a podsítě, ve které se nachází váš počítač.
 
 

Poskytujete své osobní údaje dobrovolně, nebo je to vaše povinnost?

 
Osobní údaje poskytujete dobrovolně. S ohledem na náš vzájemný smluvní charakter je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Na druhou stranu však mějte na paměti, že některé osobní údaje jsou nezbytným předpokladem navázání našeho vzájemného vztahu a nemůžeme bez nich uzavřít kupní smlouvu, nemůžeme vám zřídit uživatelský účet, atd., zkrátka nemůžeme náš vztah navázat.
 

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a na základě jakých zákonných důvodů

 

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu 
 
Je-li vašich osobních údajů třeba k realizaci smluvního vztahu, nebo ukládají-li nám právní předpisy plnění povinností přímo spojených se zpracováním osobních údajů, případně je-li zpracování osobních údajů vedeno naším oprávněným zájmem (a v některých případech dalších, které se však v našem případě neuplatní) není k takovému zpracování osobních údajů vašeho souhlasu třeba. Zároveň, pokud nám takové osobní údaje nesdělíte, nemůžeme vám poskytnout vámi poptávané zboží (typicky objednávky přes e-shop), nebo služby (typicky založení uživatelského účtu).
 
Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem 
 
V případech, které nejsou pokryty jiným zákonným důvodem zpracování, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje jen s vaším souhlasem. Jen s vaším souhlasem tak zpracováváme osobní údaje potřebné k nabídce obchodu, služeb a marketingového zpracování, a to i prostřednictvím automatizovaného zpracování včetně profilování (vyjma zasílání obchodních sdělení, jejichž zasílání jakožto forma přímého marketingu je v souladu s naším oprávněným zájmem, viz výše), které nám umožní nejen bližší poznání vašich představ o poptávaných produktech a vašich potřeb ve vztahu k námi nabízenému zboží, ale zároveň i lepší přizpůsobení naší nabídky a zkvalitnění našich služeb. 
 
 

Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uchovávány?

 

Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu jejich zpracování a v závislosti na zákonném důvodu zpracování, tj. plnění smluvních závazků či zákonné povinnosti, nebo pro případ oprávněného zájmu správce, nebo pak na základě vašeho souhlasu. 
 
 

Jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a kým, komu budou osobní údaje zpřístupněny?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v závislosti na účelu zpracování manuálně i automaticky prostřednictvím našich zaměstnanců  a dále prostřednictvím námi na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů pověřených zpracovatelů (a jejich zaměstnanců). Za účelem plnění povinností vyplývajících ze zpracování osobních údajů jsou tak vaše osobní údaje zpřístupněny všem našim zpracovatelům, a to vždy v míře potřebné pro naplnění účelu zpracování.  
 
 

Jaká máte práva

 

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, právo na vysvětlení, právo podat námitku proti zpracování, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
Pokud máte otázky, pište na e-shop@superzoo.cz