🔥 Dlouhodobě snižujeme ceny krmiv. Prohlédněte si nabídku.

☀️ Otevírací doba o svátcích. Více informaci.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Po - Pá: 8:00 - 16:00
0
Prázdný

 

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

Můžete začít s výběrem z naší akční nabídky z letáku.

/ Pro zákazníky / Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, resp. poslední dodávku zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží.

O svém úmyslu odstoupit od smlouvy nás musíte informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným poštou na adresu našeho sídla, nebo e-mailem na e-mail: e-shop@superzoo.cz). Můžete přitom použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jak je připojen níže, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím odeslat.

Pokud dojde k vrácení zboží, které bylo zakoupeno v rámci prodejní akce: (i) „X+1 zdarma“, (ii) „kupte určitý počet libovolných produktů a nejlevnější zakoupený produkt máte zdarma“ nebo (iii) „kupte konkrétně specifický produkt a dostanete k tomuto nákupu jiný konkrétně specifický produkt zdarma“ („Prodejní akce“), má kupující nebo osoba jím pověřená povinnost vrátit i zboží, které obdržel/a zdarma nebo jako nejlevnější produkt v rámci Prodejní akce. Za zboží vrácené jako produkt zdarma v rámci Prodejní akce nemá kupující nebo osoba jím pověřená nárok na vrácení peněz za toto zboží.

Jakým způsobem odstoupit od kupní smlouvy?

 • vyplňte formulář pro odstoupení od kupní smlouvy  nebo sepište vlastní odstoupení od smlouvy
 • zašlete odstoupení e-mailem na adresu e-shop@superzoo.cz nebo jej můžete spolu s navraceným zbožím doručit osobně na některou z našich prodejen, případně jej zaslat spolu se zbožím poštou na adresu: Plaček Pet Products s.r.o., Revoluční 1381, 290 01 Poděbrady – v případě využití možnosti zasílání poštou doporučujeme pro Vaši jistotu zaslat zásilku doporučeně

Vrácení peněz

My Vám následně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů spojených s dodáním zboží s výjimkou nákladů na dodání zboží za situace, kdy jste zvolili jiný, než nejlevnější způsob dopravy, který na našem e-shopu nabízíme - v takovém případě Vám vrátíme náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu námi nabízenému způsobu dodání zboží, a to prostřednictvím stejného platebního prostředku, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak a nevzniknou Vám tím žádné další náklady. Peněžní prostředky Vám tak budou vráceny:

 • hotově na některé z prodejen v případě, že jste si zboží vyzvedli osobně na prodejně a zde ho také zaplatili;
 • na bankovní účet v případě, že jste zboží platili bezhotovostním převodem (bankovní účet, platební karta, atd.);
 • vrácením na Vaši adresu, pokud jste uhradili cenu zboží na dobírku
 • pro případ, že budete chtít vrátit peníze na Váš bankovní účet i v případě, že se jedná o zboží vyzvednuté a zaplacené na prodejně a vrácené poštou, resp. o zboží placené dobírkou, uveďte prosím do odstoupení či nám zašlete e-mailem číslo Vašeho bankovního účtu

Mějte však, prosím, na vědomí, že platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Berte dále prosím na vědomí, že ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, přičemž veškeré zboží, jež lze objednat přes náš e-shop, lze vrátit tzv. obvyklou poštovní cestou.

Odpovědnost za snížení hodnoty zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti - zboží nesmí nést známky opotřebení vzniklého nakládáním se zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností (pokud víte, že zboží nenaplňuje Vaše představy a budete jej vracet, není důvod, abyste zboží nechali Vašim mazlíčkům „napospas– zboží může naplňovat představy někoho jiného), v opačném případě odpovídáte za snížení hodnoty zboží.

Jaké zboží nelze u nás vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů

tj. v jakých případech nelze odstoupit od smlouvy ani ve lhůtě 14-ti dnů?

 • v případě zboží upraveného na přání zákazníka nebo přizpůsobeno Vašim osobních potřebám;
 • v případě zboží podléhajícího rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby (typicky zboží určené ke konzumaci);
 • v případě zboží, které bylo po jeho dodání zákazníkovi nenávratně smíseno s jiným zboží (kupř. pokud si zakoupíte 1 kg granulí a přisypete ho k 1 kg granulí zakoupených již dříve);
 • v případě výrobků, které jsou z hygienických důvodů dodávané v zapečetěném obalu, byly z obalu vyňaty, a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné zboží s porušeným obalem vracet (granule, konzervy, pamlsky a jim podobné a dále zboží, jenž je předmětem zboží uvedeného v zákoně o léčivých přípravcích); 
 • Veterinární léčivý přípravek je jakákoliv látka nebo kombinace látek, určená k léčení nebo předcházení nemoci u zvířat. Co může být zařazeno mezi léčivé přípravky, definuje vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci. Mezi tyto přípravky řadíme např. antiparazitika.

Co musí splňovat zboží v případě, že jej chcete vrátit v zákonné lhůtě do 14 dnů?

 • zboží nám musí být dodáno zpět zabalené způsobem odpovídajícím vlastnostem zboží, jeho hodnotě a způsobu dodání zboží od nás Vám;
 • v případě, že jste ke své objednávce obdrželi dárek, jste povinni vrátit společně se zbožím také dárek