Po - Pá: 8:00 - 16:00
0
Prázdný

 

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

Můžete začít s výběrem z naší akční nabídky z letáku.

/ Škola Super zoo / ...o akvaristice / Články / Běžný život / Nejčastější onemocnění akvarijních ryb

Nejčastější onemocnění akvarijních ryb

Každý akvarista se dříve či později setká s nějakým onemocněním u svých akvarijních rybiček. Rozhodně je však nelze brát na lehkou váhu. Jak ale rozeznat nemocnou rybu a jak určit o jaké onemocnění se jedná? Přinášíme přehled nejčastějších onemocnění.

Jak poznat, že je ryba nemocná?

Každé onemocnění má své určité příznaky, jakými se projevuje. Nejčastějším spouštěčem onemocnění u ryb je stres (oslabení imunity) nebo nevhodné podmínky (špatná kvalita vody).

Příznaky:

  • Změna v chování – trhavé plavání, ztráta rovnováhy
  • Změna ve vzhledu – vyblednutí barvy, změny na šupinách, ploutvích
  • Náhlý úhyn většího množství ryb – je potřeba zjistit příčinu úmrtí a zamezit tak opětovnému rozvoji onemocnění

Jak onemocnění předcházet?

  • Dodržujeme karanténu u nových ryb. Pokud si přinesete nové rybičky, měly by být alespoň dva týdny v karanténní nádrži. I pokud ryby vypadají zdravě, mohou být nositeli onemocnění, které v případě stresové situace (transport, nová nádrž atd.) může propuknout. Proto, pokud zjistíte během dvou týdnů v karanténě nějaké potíže, pobyt nových ryb v ní prodlužte.
  • Dbáme na kvalitu vody a celkovou čistotu nádrže. Pravidelně odkalujte a měňte část vody. Nedopusťte, aby se na dně nádrže nacházelo nespotřebované krmivo – krmte pouze tolik krmiva, které ryby dokáží zkrmit během přibližně dvou minut.
  • Zajistíme vhodné podmínky k chovu ryb. V akváriu chovejte pouze druhy ryb se stejnými nebo velmi podobnými nároky na prostředí, které si navzájem si nebudou škodit, např. okusovat ploutve. Hejnové ryby nechovejte osamoceně, dodržujte pH vody a teplotu vody, nenechte děti ťukat na sklo akvária, dávejte pozor na otřesy akvária atd.
  • Akvárium nepřerybňujeme. Volte vždy takové množství ryb, které odpovídá velikosti nádrže. Příliš velké množství ryb má za následek stres, díky němuž jsou ryby náchylnější k onemocnění.
  • Krmení živou potravou má své zásady. Živé krmivo vždy před každým zkrmováním důkladně properte v čisté vodě. U mraženého krmiva je sice riziko nákazy menší, nicméně sledujte, zda krmivo po rozmrazení nezapáchá nebo není plesnivé.

Přehled nejčastějších onemocnění u ryb, jejich příznaky a léčba

Krupička

Příznaky: Vaše ryby mají na kůži a ploutvích bílé tečky velikosti špendlíkové hlavičky. Mezi další projevy patří vrásčitá pokožka, zježené šupiny a trhavé pohyby. Ryby těžko dýchají a otírají se o různé objekty v akváriu.

Příčina: Tuto chorobu mají na svědomí jednobuněční kožní paraziti Ichthyophthirius, kteří se do akvária nejčastěji dostanou s novými rybami. Napadají prakticky všechny ryby v akváriu. Šíření tohoto infekčního onemocnění je často velmi rychlé. 
Postup léčby: Neprodleně proveďte částečnou výměnu vody a zakupte si od specializovaného prodejce chovatelských potřeb vhodné medikamenty pro léčbu infekce. Dodržte prosím přesně pokyny k použití uvedené v příbalovém letáku koupeného medikamentu. Ve většině případů je nutné léčebný cyklus několikrát opakovat. Zvyšte teplotu v akváriu na 29-31°C, léčba by měla trvat alespoň 10 dnů během kterých přidávat akvarijní medikamenty, poté vyměňte 1/3 akvarijní vody.

Paraziti napadající sliznici a žábry

Příznaky: Někdy mohou být akvarijní ryby napadeny parazity, aniž byste si všimli čehokoli podezřelého. Důvodem je skutečnost, že menší infekce bývají často asymptomatické, tedy bez vnějších projevů. Potenciální patogeny jsou v takových případech rozpoznatelné pouze mikroskopicky. Příznaky mohou být různé a často bohužel velmi nespecifické. Patří mezi ně povlak na kůži či ploutvích, časté otírání se ryb o objekty umístěné v akváriu a těžké nepřirozené dýchání.
Příčina: Mezi nejznámější parazity napadající sliznici a žábry akvarijních ryb patří prvoci  Costia, Trichodina, Chilodonella, ale také Ichthyophthirius a Oodinium (obojí způsobuje tzv. krupičku, ale s mírně odlišnými projevy). Mnohobuněční parazité zahrnují různé kožní a žaberní červy (žábrohlísty), například rodu Gyrodactylus či Dactylogyrus. 
Postup léčby: Vhodné medikamenty najdete v obchodě s chovatelskými potřebami. Nezapomeňte také, že při kvalitní péči je imunitní systém ryb dostatečně silný. S většinou parazitů si tak zvládnou poradit samy. 

Bakteriální rozpady ploutví

Příznaky: Na ploutvích napadených ryb se objevují bělavá místa, ploutve se třepí a rozpadají. U mnoha ryb najdeme také otevřené vředy a ranky, nejčastěji v dolní části ploutví. Ryby mají zastřené oči.

Příčina: Tyto infekce jsou způsobeny bakteriemi. Často mohou být ale signálem toho, že v akváriu není v pořádku něco jiného, protože napadají hlavně ryby s oslabeným imunitním systémem, ryby bojující s parazity nebo obecně ryby, kterým se nedostává kvalitní péče.

Postup léčby: Vedle použití vhodných medikamentů je nutné zlepšit prostředí, ve kterém ryby žijí, zmírnit jejich stres a zlepšit kondici ryb. Specializovaní prodejci chovatelských potřeb vám nabídnout vhodné medikamenty, které je třeba používat dle pokynů uvedených v příbalovém letáku. Nikdy nepoužívejte antibiotika, pokud vám nebyla předepsána veterinářem. 

Plísňové infekce

Příznaky: Vatovité chomáčky na kůži a ploutvích ryb. Tyto plísně se obvykle vyskytují v okolí vřídků nebo zanícených ranek.
Příčina: Plísňové infekce způsobují plísňové zárodky, např. rodu Saprolegnia, které se přirozeně vyskytují v akvarijní vodě. Nejčastěji napadají ryby s oslabeným imunitním systémem nebo zraněné ryby s poškozenou sliznicí.
Postup léčby: Plísňové infekce se léčí vhodnými medikamenty od specializovaného prodejce chovatelských potřeb. Nezapomínejte ale na to, že zaplísnění ryb je často druhotným onemocněním, které signalizuje jiné problémy v akváriu.  Je tedy vždy nutné najít a odstranit hlavní příčinu.

Rybí tuberkulóza

Příznaky: Ryby mají propadlá, nebo naopak nafouklá břicha. Můžeme u nich pozorovat také vypoulení očí a často dochází ke zkrácení či rozpadu jejich ploutví. Jsou bledé, nebo mají naopak zarudlou kůži. V mnoha případech mají také zježené šupiny, které mohou dokonce odpadávat. Ryby jsou často netečné a straní se ostatních. Pamatujte: v raných fázích této choroby se ryby mohou zdát zcela zdravé, neboť patogeny se nejprve šíří v jejich vnitřních orgánech.
Příčina: Rybí tuberkulóza je způsobena bakteriemi rodu Mycobacterium. Tyto bakterie se přirozeně vyskytují v akváriu a napadají nejčastěji ryby s oslabeným imunitním systémem, vystresované nebo starší ryby. Rybí tuberkulóza může postupovat pomalu, nebo naopak velmi rychle. Může být také skryta. V každém případě se ale jedná o infekční onemocnění.
Postup léčby: Mají-li postižené ryby dobré podmínky a kvalitní péči, obvykle se nenakazí. Rybí tuberkulózu nelze léčit medikamentózně, ale vždy můžete zastavit její progres. Důležitým krokem je zlepšení podmínek v akváriu. Upravte vodu tak, aby rybám plně vyhovovala. Provádějte pravidelné částečné výměny vody v akváriu a krmte ryby těmi nejkvalitnějšími krmivy. Pravidelně kontrolujte zarybnění akvária. Je třeba poznamenat, že v extrémně ojedinělých případech se mohou tyto bakterie dostat otevřenými ranami do lidského organismu a způsobit lokální změny pokožky, které lze samozřejmě léčit. Máte-li na rukách nějakou ranku, z hygienických důvodů používejte při práci s akváriem vhodné ochranné rukavice. 

Otrava amoniakem a dusitany

Příznaky: Ryby obtížně dýchají a často lapají po vzduchu u hladiny akvária. Mohou se také zdát apatické, nebo naopak plavat velmi rychle a trhavě. Ryby jsou bledé a působí nervózně.  
Příčina: Tyto projevy ryb nemusí být vždy způsobeny patogeny nebo parazity. Někdy mohou být signálem otravy, ať už nadměrným množstvím amoniaku či dusitanů ve vodě akvária.
Postup léčby: Základním pravidlem je zlepšení životních podmínek ryb v akváriu. Není akvárium přerybněno? Bylo akvárium z biologického hlediska správně založeno? Nejsou ryby překrmované? Nejsou někde v akváriu skryté uhynulé ryby? Nebyly nedávno rybám podávány nějaké medikamenty, které mohly poškodit biologickou funkci filtru? Zkontrolujte hodnoty amoniaku (čpavku) a dusitanů v akváriu. Budou-li příliš vysoké, proveďte ihned částečnou výměnu vody v akváriu. Vysoké hodnoty amoniaku a dusitanů jsou vždy signálem, že biologická filtrace je narušená nebo nedostatečná. Nezapomínejte, že filtr musíte čistit vždy tak, abyste nepoškodili důležité bakterie na jeho povrchu.

Doporučení: V případě bakteriálního nebo plísňového onemocnění zvolte (např. po poradě s odborným personálem prodejny) vhodné léčivo na tato onemocnění. V případě parazitárního onemocnění však doporučujeme použití jak antiparazitního léku, tak i protiplísňového/antibakteriálního, neboť v případě napadení parazity dochází velmi často i k sekundární infekci způsobené právě bakteriemi nebo plísněmi.

 

Po vyléčení rybiček je vhodné odkalit dno akvária – odebrat 1/3 vody a vyčistit filtr. Během léčení nepřidávat do akvária žádné nové rybičky ani rostlinky.

 

Komentáře